Adatvédelmi nyilatkozat

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 • Érintettekről kezelt adatok köréről, és az
 • Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodunk az adatok biztonságáról,
 • biztosítjuk az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védjük az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítunk az adatok kezelése során.
 1. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK

ADATKEZELŐ:

Kocsis- Papp Csilla Ágnes (továbbiakban Adatkezelő)
Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert utca 68.
Adószám: 56823196-1-26
Nyilvántartási szám: 55515827
Telefon: 06-30/196-6641
E-mail: info@csillapapp.com

ADATFELDOLGOZÓ:

Tárhelyszolgáltató:

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Weboldal: rackforest.hu
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11. 5.em B05001.
Telefon: +36 1 2110044
E-mail: info@rackforest.hu

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Megrendelés során megadandó személyes adatok

A csillapapp.com webáruház online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlások során a webáruháznak eljuttatott személyes adatokat, illetve a regisztrált felhasználók adatait. Az adatkezelés kizárólagos célja az elküldött megrendelések teljesítése; a hírlevélre történő feliratkozás esetében a hírlevelek eljuttatása a címzetthez. Jelen webáruház csak olyan személyes adatokat kezel, melyek szükségesek a fentiek teljesítéséhez. A felhasználó megrendelésének leadásával, továbbá regisztrációjával hozzájárul az általa önkéntesen megadott adatainak a szolgáltató általi kezeléséhez.

3.2. A kezelt adatok köre és célja:

Megrendelés/ vásárlás  leadásakor:

Kötelezően megadandó adatok: név, szállítási cím, számlázási név és cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítéséhez szükség adatok rendelkezésre állása. Az adatok megismerésére kizárólag az adatkezelő és a csomag kiszállítását végző szolgáltató jogosult.

A webáruházba történő saját fiók regisztrációja esetén:

Kötelezően megadandó adatok: felhasználónév, e-mail cím.

Hírlevélre való feliratkozás esetén:

Kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím.

Az adatkezelés során az Adatkezelő figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

3.3. Online fizetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: OTP Zrt.
Engedély száma: 983/1997/F.
Telefon: 06 (1) 366 6666
E-mail: informacio@otpbank.hu
ÁSZF: Jogi Etikai Nyilatkozat

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • a róla kezelt adatokat mennyi ideig kezeljük a rendszerünkben.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

 • Kötelesek vagyunk törölni az Érintett mindazon adatát,
 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezeltünk és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezeltünk.
 • melyekre jogszabály kötelez.

A személyes adatok törlését az info@csillapapp.com e-mail címre küldött üzenetben kérheti.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat hozzánk.

Ennek keretében kérheti, hogy

 • adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását

4.6 Jogosult a róla kezelt adatok

 • felhasználásának korlátozását kérni:
 • a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7 Az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesítjük mindazokat, akikkel a személyes adatot közöltük.

4.8 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

 1. ADATKEZELŐ ADATKÖZLÉSI JOGA

Az Érintettek személyes adatait harmadik félnek, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulás nélkül nem adja tovább.

 1. ADATKEZELŐ ADATTOVÁBBÍTÁSI JOGA

Az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

 1. ÉRINTETT JOGORVOSLATI JOGA

Amennyiben az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem teszünk eleget kötelezettségeinknek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

 1. SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) kisméretű szöveges fájl, amelyet a szerverek küldenek a böngészőnek, hogy beállításokat mentsenek el (pl. egy következő látogatás megkönnyítése érdekében), vagy statisztikai adatot gyűjtsenek az oldal látogatóiról.

A csillapapp.com weboldalon felhasznált sütik a Google cég látogatásmérő szoftverei, a Google Google Analytics és Google Ads (remarketing és konverziós) elemző eszközei. A GA sütik a honlap látogatóiról statisztikai adatokat gyűjtenek, amely alapján a Google jelentés készít a weboldal használatára vonatkozóan. Ezek az adatok a honlap fejlesztését és a nagyobb felhasználói élmény elősegítését célozzák.

A GA sütik nem tartalmaznak személyes információkat, IP címet és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására (anonimizáltak), továbbá nem kártékonyak a számítógépére, táblagépére vagy mobiltelefonjára.

A Google Analytics által használt sütikről ezen az oldalon kaphat további információkat.

A weboldal látogatói bármikor törölni tudják a saját számítógépre/tabletre/mobilra küldött sütiket a böngésző segítségével, erre a böngészőprogram Súgójában található pontos iránymutatás.